top of page
  • Facebook

Qendra Kosovare për bashkëpunim 
ndërkombëtar

Misioni ynë

Projektet e zbatuara

Ata që janë më të lumtur janë ata që bëjnë më shumë për të tjerët

Booker T. Washington

Donatorët tanë

usemb.jpg
usaid.jpg
osce.jpg
wb.jpg
unifem.jpg
umcor.jpg
ned.jpg
undp.jpg
giz.jpg
ns.jpg
npa.jpg
fiq.jpg
mercycorp.jpg
kipred.jpg
ministryofyouth.jpg
fdi.jpg
shl.jpg
KDI.jpg
btd.jpg
ewi.jpg
ars.jpg

Bashkohu me ne

Të promovojmë bashkëpunimin ndër-etnik

bottom of page