top of page

Programet tona

Programet përmes të cilave Organizata synon të arrijë misionin e saj.

A) Demokratizimi i shoqërisë duke monitoruar / avokuar tek institucionet qeverisëse;
B) Edukimi joformal i qytetarëve e në veçanti edukimi i të rinjve në fushën e krijimit të vendeve të reja të punës;

C) Forcimi i Shoqërisë Civile dhe Rrjetëzimi - me organizata të ngjashme, me qëllim të zbatimit të  projekteve që ndikojnë në misionin e organizatës,

D) Bashkëpunimi ndërkufitar dhe ndërkombëtar.

Anchor 1
Business Team

Le të bëjmë një ndryshim

Këtu janë disa  mënyrat se si mund të diskutojmë mbi mundësitë e reja të bashkëpunimit:

Donate

Personalisht

Të diskutojmë

Rr. Fatos Limani, Prishtinë,

Rr. Martirët e Gjilanit nr. 17, Gjilan

Online

Na lini një e-mail

Permes telefonit

+383-44-177-320

+383-45-407-084

bottom of page