top of page
Search

Të gjeturat dhe rekomandimet nga monitorimi i prokurimit: Furnizim me automjete Shëndetësore Gjilan

Updated: Nov 1, 2021

Organizata jonë në bashkëpunim me Dardana Press në Kamenicë kanë monitoruar proceduren e prokurimit publik lidhur me kontratën e blerjes së automjeteve shëndetësore në komunën e Gjilanit.


Të gjeturat nga ky monitorim janë:


1. Pështatje e specifikave të kontratës për FIAT Ducato Ambulance 2.3;

2 . Nuk është kërkuar dëshmia nga Giykata se pronarët e Operatorit Ekonomik nuk ishin të dënuar pë vepra penale;

3. Janë përdorur dy afate të ndryshme brenda kontratës së njejtë për furnizim/dorëzimin e automjeteve (60 dhe 90 ditë);

4. Urdhërblerjet janë lëshuar pas pranimit të makinave dhe faturës.7 views0 comments

Comments


bottom of page